VIAMED LUBARTÓW

ZESPÓŁ

MONIKA NICEK- PSYCHOLOG trener, doradca zawodowy.

Wykształcenie – Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika, WSEiI na kierunku psychologia, spec. psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie doradztwa zawodowego. Ukończenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązań (LETSR), ukończyła Szkołę Trenerów (FRDL). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Doświadczenie – Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Viamed w Lubartowie (NFZ), Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej, Centrum Zdrowia Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna „Być Sobą” w Świdniku oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną.

Opis własny – Misją mojej pracy jest profesjonalna pomoc osobom doświadczającym cierpienia psychicznego, a wartością – dobro drugiego człowieka. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jako psycholog wspieram w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzież doświadczających m.in. trudności emocjonalnych, związanych z przystosowaniem się do stresujących wydarzeń lub przykrych sytuacji życiowych, niską samooceną. Pomagam także osobom dorosłym doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, kryzysów emocjonalnych, trudności w relacjach interpersonalnych (praktyka prywatna). Pracuję terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuję elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPi).


MAGDALENA FILOZOF – PSYCHOLOG

Wykształcenie – Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lubinie 2013 kierunek psychologia. Uczestniczka wielu kursów doszkalających. Doświadczenie – Doświadczenie zawodowe zdobyła prcując w SOSW w Firleju, Niepublicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej im. J. Lizer w Lubartowie, obecnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie oraz Poradni dla Dzieci i Młodzieży Viamed w Lubartowie.

Opis własny – Jestem żoną, mamą i psychologiem, na co dzień pracuję z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Wsparciem psychologicznym obejmuję także dzieci i młodzież przeżywające trudności emocjonalne oraz w relacjach interpersonalnych. Do współpracy zapraszam również osoby przeżywające kłopoty wychowawcze oraz rodzinne.


Barbara Wieczorek – psycholog psychoterapeuta. NFZ.

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

 

 

 

 


Natalia Jach-Salamon – psycholog, psychoterapeuta.

Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS /2012, psycholog/. Doktor nauk społecznych /UMCS, psychologia/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży w toku, od 2020 roku. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zab. rozwojowymi, WSEI /2013-2015/.


Natalia Ksiądz-Gołębiowska – psycholog.

Wydział Nauk Społecznych KUL /2014, psychologia/. Studia doktoranckie w Katedrze Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Akademia Psychoterapii INTEREGO /w toku, psychoterapia poznawczo-behawioralna/. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie /2016, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/.


Monika Świerczewska – terapeuta środowiskowy.

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach /2005, pedagogika/. Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi /2007, pedagogika/. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie /2021, psychologia.

 

 

 

 


PAWŁOWSKA EWELINA

• Terapia rodzinna i par

Terapia rodzinna skupia się na komunikacji między członkami rodziny a nie na konkretnej osobie. Można powiedzieć ,że pacjentem na terapii rodzinnej relacja miedzy uczestnikami. Nikt nie pełni roli „bardziej chorego” i „wymagającego zmiany”. Celem jest wspólny wysiłek aby poprawić relacje rodzinne, odbudować bliskość. Zdarza się także, że zgłaszający się na terapię potrzebują pomocy w pokojowym rozstawaniu się.


WIECZOREK KATARZYNA

Doświadczenie  – Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam studia ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Opis własny – Od zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą. Moje pierwsze doświadczenia zdobywałam już w liceum jako wolontariuszka. Od tamtej pory poszerzam swoją wiedzę i umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji. Uważam, że każdy mały człowiek ma ogromny potencjał, a zadaniem rodziców, moim i innych specjalistów jest pomoc w jak najlepszym jego wykorzystaniu. Od zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą. Moje pierwsze doświadczenia zdobywałam już w liceum jako wolontariuszka. Od tamtej pory poszerzam swoją wiedzę i umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji. Uważam, że każdy mały człowiek ma ogromny potencjał, a zadaniem rodziców, moim i innych specjalistów jest pomoc w jak najlepszym jego wykorzystaniu.

ALICJA LIZER-BONAT; TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

 

 

 


PRZYTOCKA BARBARA – psycholog NFZ poradnia dla dzieci i młodzieży w Lubartowie

Notka: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2002, psychologia/

 

Jerzy Wieczorek – lekarz medycyny, lekarz psychiatra, psycholog. Wizyta – NFZ/100zł
Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach /1985/, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /1989/. Lekarz psychiatra /1996/.

 

 

 

 

 

Agnieszka Czukiewska – specjalista psychiatra. Wizyta NFZ lub 100zł
Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra

Tomasz Piasecki – psychoterapeuta